Nawigacja

Słupsk

Wydział Zamiejscowy w Słupsku (WZ6)

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek


Naczelnik:
Waldemar Marjański

Adres:
ul. Złota 4/6
76-200 Słupsk

Kontakt:
tel./fax.: (59) 84-25-571
tel./fax.: (59) 84-24-979
511-490-250
e-mail: slupsk@oum.gda.pl

Dojazd
Dojazd

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Słupsku:
- powiaty: słupski, bytowski, lęborski
- miasta na prawach powiatu: Słupsk

 

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Słupsku wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników - V V V
2 Przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników V - V V
3 Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy V - V V
4 Pływakowe mierniki objętości mleka - - V V
5 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
6 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
7 Liczniki do cieczy innych niz woda - - V V
8 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan V - V V
9 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda V - V V
10 Instalacje pomiarowe do biopaliw V V V V
11 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
12 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
13 Kolby metalowe II rzędu od 2 do 4000 dm3 - V V V
14 Kolby pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan - V V V
15 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
16 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
17 Wagi nieautomatyczne V V V V
18 Podzielnie wag przesuwnikowych - - V -
19 Wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące (w tym dozowniki objętościowe) V - V V
20 Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych V - V V
21 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
22 Taksometry elektroniczne V - V V
23 Tachografy samochodowe V - V V
24 Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego V* - V* V*
25 Liczniki energii elektrycznej biernej - - V* V*
26 Wodomierze V* - V* V*

*-w punkcie legalizacyjnym

Cennik:
Cennik [WZ Słupsk]

do góry