Nawigacja

Olsztyn

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie (WZ5)

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Naczelnik:
mgr Paweł Sitnik

Adres:
ul. Poprzeczna 16
10-282 Olsztyn

Kontakt:
tel.: (89) 52-67-268
(89) 52-66-101
511-490-223
e-mail: olsztyn@oum.gda.pl
e-mail Naczelnik: olsztyn.naczelnik@oum.gda.pl
e-mail Punkt Obsługi Klienta: olsztyn.pok@oum.gda.pl
e-mail Towary paczkowane: olsztyn.pok@oum.gda.pl

 

strona główna
Dojazd

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie:
- powiaty: olsztyński, ostródzki, iławski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński, działdowski
- miasta na prawach powiatu: Olsztyn

 

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V -
2 Suwmiarki - V - -
3 Przymiary wstęgowe - V - -
4 Przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników - V - -
5 Przymiary składane - V - -
6 Przymiary sztywne - V - -
7 Przymiary półsztywne - V - -
8 Zbiorniki pomiarowe do cieczy: V - V V
  - zainstalowane na stałe na pojeździe drogowym V - V V
  - posadowione na stałe V - V V
  - schładzalniki do mleka V - V V
9 Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda: V - V V
  - do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), w tym odmierzacze tych cieczy V - V V
  -do mleka V - V V
  - do pozostałych cieczy innych niż woda, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych V - V V
10 Wodomierze V* - - V*
11 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
12 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
13 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
14 Obciążniki technologiczne - V V V
15 Wagi nieautomatyczne V V V V
16 Wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące, wagonowe V - V V
17 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
18 Taksometry i taksometry elektroniczne V i V* - V i V* V i V*

*-w punkcie legalizacyjnym

Punkty legalizacyjne:
Wodomierze:
      "FORMAT" Jarosław Borzuchowski
      14-100 Ostróda
      ul. Gizewiusza 31
      tel.: (89) 64-64-076

Taksometry:
      MIKROTRONIK inż. Piotr Czarnecki
      10-450 Olsztyn
      ul. Piłsudskiego 76
      tel.: (89) 52-63-700

Taksometry:
      BOGART Sp. z o.o.
      11-040 Dobre Miasto, Nowa Wieś Mała 40
      tel.: (89) 61-51-717
 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących
W ramach akredytacji Wydział Zamiejscowy w Olsztynie wykonuje wzorcowania dla następujących przyrządów pomiarowych:

  • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2;
  • wzorce masy 25 kg;
  • obciążniki;
  • wagi nieautomatyczne:

            - elektroniczne,

            - mechaniczne - klasy dokładności I

 

Zdolności Pomiarowe (CMC):
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

 

Cennik:
Cennik [WZ Olsztyn]

do góry