Nawigacja

Olsztyn

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie (WZ5)

Autor : Tomasz Michalik
Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

Naczelnik:
mgr Paweł Sitnik

Adres:
ul. Poprzeczna 19
10-282 Olsztyn

Kontakt:
tel.: (89) 52-67-268
511-490-223
tel./fax.: (89) 52-66-101
e-mail: olsztyn@oum.gda.pl
olsztyn.naczelnik@oum.gda.pl
e-mail POK: olsztyn.pok@oum.gda.pl

 

strona główna
Dojazd

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie:
- powiaty: olsztyński, ostródzki, iławski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński, działdowski
- miasta na prawach powiatu: Olsztyn

 

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V V
2 Suwmiarki - V V V
3 Średnicomierze do drewna - - V V
4 Przymiary wstęgowe V V V V
5 Przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników V - V V
6 Przymiary składane - - V V
7 Przymiary sztywne V V V V
8 Przymiary półsztywne V V V V
9 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
10 Zbiorniki inne - - V V
11 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
12 Licznki do cieczy innych niż woda - - V V
13 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan V - V V
14 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda V - V V
15 Instalacje pomiarowe do biopaliw V V V V
16 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
17 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
18 Wodomierze V* -* V* V*
19 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
20 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
21 Obciążniki technologiczne - V V V
22 Wagi nieautomatyczne V V V V
23 Podzielnie wag przesuwnikowych - - V -
24 Wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące V - V V
25 Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych V - V V
26 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
27 Taksometry elektroniczne V i V* - V i V* V i V*
28 Tachografy samochodowe V i V* - V V

*-w punkcie legalizacyjnym

Punkty leglizacyjne:
Wodomierze:
      "FORMAT" Jarosław Borzuchowski
      14-100 Ostróda
      ul. Gizewiusza 31
      tel.: (89) 64-64-076

Taksometry elektronicze:
      MIKROTRONIK inż. Piotr Czarnecki
      10-450 Olsztyn
      ul. Piłsudskiego 76
      tel.: (89) 52-63-700

Taksometry elektronicze:
      BOGART Sp. z o.o.
      11-040 Dobre Miasto, Nowa Wieś Mała 40
      tel.: (89) 61-51-717
 

Zdolności Pomiarowe (CMC):
Zespół Zadaniowy w Olsztynie

 

Cennik:
Cennik [WZ Olsztyn]

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie:

Paweł Sitnik - Naczelnik, Kierownik Laboratorium
Jan Bujwid - z-ca Naczelnika, Kierownik Techniczny
Wojciech Moszczyński - specjalista
Robert Roguszka - starszy inspektor, Kierownik ds. Jakości
Wiesław Banacki - starszy inspektor
Ewa Paprocka - starszy inspektor
Monika Roguszka - starszy inspektor
Bogdan Ostaszewski - starszy inspektor
Jakub Banacki - starszy legalizator
Piotr Żyjewski - legalizator

do góry