Nawigacja

Ełk

Wydział Zamiejscowy w Ełku (6UM8)

Autor : Tomasz Michalik
Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

Naczelnik:
mgr Krystyna Kratyńska
tel.: (87) 610-43-26

Adres:
ul. Gustawa Gizewiusza 12
19-300 Ełk

Kontakt:
tel./fax: (87) 610-27-10
511-490-300
e-mail: elk@oum.gda.pl

 

strona główna
Dojazd

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Ełku:
- powiaty: ełcki, olecki, gołdapski, piski, giżycki, węgorzewski

 

Punkty Działalności Okresowej - Legalizacja wag nieautomatycznych i odważnikow.
- Lata parzyste:
      - miesiąc czerwiec - Pisz
- Lata nieparzyste:
      - miesiąc czerwiec - Gołdap
      - miesiąc wrzesień - Giżycko, Węgorzewo

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Ełku wykonuje:

Czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V V
2 Przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników V - V V
3 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
4 Schładzalniki do mleka - - V V
5 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
6 Instalacje pomiarowe do mleka V - V V
7 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda V - V V
8 Instalacje pomiarowe do biopaliw - V V V
9 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
10 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
11 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
12 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
13 Wagi nieautomatyczne V V V V
14 Podzielnie wag przesuwnikowych - - V -
15 Wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące V - V V
16 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
17 Taksometry elektroniczne V - V V
18 Tachografy samochodowe V - V V
 

Inne zadania
1. Zadania związane z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy - Prawo o miarach oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

2. Zadania związane z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy o towarach paczkowanych oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Cennik:
Cennik [ZZ Ełk]

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Ełku:

Krystyna Kratyńska- Naczelnik, Kierownik Laboratorium
Marek Jaworowski - Zastępca Naczelnika - Kierownik Techniczny
Adam Bobrowicz - starszy inspektor - Kierownik ds. Jakości
Renata Maciorowska - specjalista
Grzegorz Gniedziejko - starszy inspektor
Sławomir Łasica - starszy inspektor

do góry