Nawigacja

Chojnice

Wydział Zamiejscowy w Chojnicach (WZ9)

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Naczelnik:
mgr Jerzy Rudnik

Adres:
ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice

Kontakt:
tel./fax: (52) 39-75-073
511-490-278
e-mail: chojnice@oum.gda.pl

 

strona główna
Dojazd
 

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach:
- powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski

 

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Chojnicach wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V V
2 Przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników V - V V
3 Przymiary wstęgowe V - V V
4 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
5 Schładzalniki do mleka - - V V
6 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
7 Wodomierze V* - V* V*
8 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan V - V V
9 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda V - V V
10 Instalacje pomiarowe do biopaliw ciekłych V - V V
11 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
12 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
13 Obciążniki technologiczne - V - -
14 Wzorce masy 25 kg - V - -
15 Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII V V** V V
16 Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych V - V V
17 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
18 Taksometry elektroniczne V - V V
19 Tachografy samochodowe V - V V

*-w punkcie legalizacyjnym
**-urząd realizuje wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych

Punkty leglizacyjne:
Wodomierze:
      Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
      89-600 Chojnice
      ul. Plac Piastowski 27a

Cennik:
Cennik [WZ Chojnice]

do góry