Nawigacja

Wzorcowanie

Zespół Laboratoriów Wzorcujących (AP 086)

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

 

Certyfikat akredytacji AP 086 Akredytacja – zgodnie z definicją – jest formalnym uznaniem kompetencji do wykonywania określonych działań. Jest więc potwierdzeniem – przez jednostkę do tego powołaną i niezależną, że dany podmiot gospodarczy, np. Laboratorium, świadczy określone usługi zgodnie z deklarowanym zakresem, w sposób kompetentny i godny zaufania. Akredytacja jest więc procesem budowy zaufania do tych wszystkich instytucji stwierdzających zgodność wyrobów z określonymi wymaganiami.

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku 19 stycznia 2006 roku uzyskał certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji z numerem AP 086. W skład ZLW wchodzi 5 Laboratoriów Wzorcujących: 3 laboratoria Wydziału Usług Metrologicznych i Laboratorium Wydziału Zamiejscowego w Elblągu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresów pomiarowych oraz zdolności pomiarowych CMC Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku można sprawdzić tutaj:

Zakres akredytacji Nr AP 086

 

do góry