Nawigacja

Szkolenia

Klauzula informacyjna dotycząca szkoleń

Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), informuję, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, jest  Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk;

2)     Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku możliwy jest poprzez e-mail: iod@oum.gda.pl  lub na adres urzędu).

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem

umowy szkoleniowej oraz w celu realizacji samej umowy.

4)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania umowy  rozwiązania lub wygaśnięcia, a dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

6)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

8)   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

do góry