Nawigacja

Szkolenia

Szkolenia na tachografy cyfrowe

Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

 

Upoważnienie do organizowania i przeprowadzania szkoleń z zakresu sprawdzania tachografów samochodowych.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku organizuje szkolenia z zakresu sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych. Szkolenia odbywają się w oparciu o Upoważnienie Prezesa GUM z dnia 22 lutego 2007r. wystawionego na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1494), do organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie tachografów cyfrowych.

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmowuje następujące zagadnienia:
- podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych w Polsce,
- wymagania odnośnie budowy i obsługi tachografów cyfrowych,
- rodzaje i funkcje elektronicznych kart do tachografów cyfrowych,
- omówienie piktogramów i wydruków z tachografów cyfrowych,
- omówienie metod sprawdzania tachografów cyfrowych oraz wymaganego wyposażenia pomiarowego,
- podstawy szacowania niepewności pomiarów,
- pobieranie danych z tachografu i kart tachograficznych,
- archiwizacja danych oraz podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu tachografów cyfrowych,
- ćwiczenia z zakresu obsługi, kalibracji, sprawdzania oraz pobierania danych z tachografów cyfrowych, oraz kart.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie szkoleń będziemy wykorzystywać aparaturę szkoleniową takich producentów jak: ACTIA, Stoneridge, Siemens oraz zmechanizowanym stanowiskiem rolkowym do pomiaru współczynnika charakterystycznego "w" firmy AUTOMEX.

Szczegółowych informacji udzielają:

Obwodowy Urząd Miar w Słupsku:
Pan Marek Jezierski, tel. (59) 84-25-571

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku - Referat Kadr:
Pani Danuta Kucharska, tel. (58) 52-45-321,
Pani Monika Drozd, tel. (58) 52-45-324

Formularz zgłoszeniowy:

pdf Karta ewidencyjna uczestnika szkolenia

 

Przyrządy pomiarowe wykorzystywane do szkoleń oraz egzaminów:

do góry