Nawigacja

Szkolenia

Szkolenia na tachografy analogowe

Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

 

Upoważnienie do organizowania i przeprowadzania szkoleń z zakresu sprawdzania tachografów samochodowych.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku organizuje szkolenia z zakresu sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych. Szkolenia odbywają się w oparciu o Upoważnienie Prezesa GUM z dnia 22 lutego 2007r. wystawionego na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 295), wystawionego dla Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- ogólnometrologiczne,
- wymagania metrologiczne dla tachografów i
  wykresówek,
- przyrządy pomiarowe i urządzenia pomocnicze
  do sprawdzania tachografów,
- metody sprawdzania tachografów,
- dokumentowanie wyników sprawdzenia,
- szacowanie niepewności pomiarów.
- ponadto ćwiczenia z zakresu:
        - wyznaczania błędów wskazań i rejestracji tachografów na stanowisku pomiarowym
          oraz zainstalowanych w pojeździe,
        - wyznaczanie współczynnika charakterystycznego „w” pojazdu
        - wyznaczanie obwodu tocznego kół,
        - dokumentowanie wyników sprawdzania.

Szczegółowych informacji udzielają:

Obwodowy Urząd Miar w Słupsku:
Pan Marek Jezierski, tel. (59) 84-25-571

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku - Referat Kadr:
Pani Danuta Kucharska, tel. (58) 52-45-321,
Pani Monika Drozd, tel. (58) 52-45-324

Formularz zgłoszeniowy:

pdf Karta ewidencyjna uczestnika szkolenia

 

Przyrządy pomiarowe wykorzystywane do szkoleń oraz egzaminów:

do góry