Nawigacja

Oferta usług

Oferta

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Z dniem 2 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2019, poz. 1679), ustalajace zasady pobierania opłat.


Gotówka Aktualnie funkcjonują dwa systemy pobierania opłat:

I.       Opłatę za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca składając wniosek o legalizację na formularzu (dostępne tutaj), we właściwym urzędzie miar.

Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

II.     Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1 i 4 - 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.

Termin zapłaty - 30 dni od daty wystawienia faktury lub noty obciążeniowej.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 września 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy  więcej>>

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 1/2024

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2024 roku zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 w sprawie określenia wynagrodzenia,  o którym mowa w art. 25 pkt. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2068).


pdf Zarządzenie Nr 1/2024

pdf załącznik A (OFERTA) – dla Laboratorium Masy i Długości (6W1)

pdf załącznik B  (OFERTA) – dla Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii (6W2)

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 3/2022

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia wynagrodzenia,  o którym mowa w art. 25 pkt. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2068).


pdf Zarządzenie Nr 3/2022

pdf załącznik C (OFERTA) – dla Laboratorium Termodynamiki (6W3) i Wydziałów Zamiejscowych

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 2/2022

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia trybu pobierania wynagrodzenia za czynności związane z oceną zgodności, dokonywane przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku.


pdf Zarządzenie Nr 2/2022

 

do góry