Nawigacja

Chojnice

Wydział Zamiejscowy w Chojnicach (WZ9)

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Naczelnik:
mgr Jerzy Rudnik

Adres:
ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice

Kontakt:
tel./fax: (52) 39-75-073
511-490-278
e-mail: chojnice@oum.gda.pl

 

strona główna
Dojazd
 

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach:
- powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski

 

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Chojnicach wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
2 Schładzalniki do mleka V - V V
3 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
4 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan w tym gazu skroplonego (LPG) w tym odmierzacze tych cieczy V - V V
5 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych V - V V
6 Instalacje pomiarowe do mleka V - V V
7 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
8 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
9 Odmierzacze do biopaliw ciekłych V - V V
10 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V - V V
11 Wagi nieautomatyczne V - V V
12 Taksometry i taksometry elektroniczne V - V V
13 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V V
14 Przymiary sztywne, w tym do wysokości napełnienia zbiorników - - V V
15 Wodomierze* V - V V

*-w punkcie legalizacyjnym

Punkty leglizacyjne:
      Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
      89-600 Chojnice
      ul. Plac Piastowski 27a

Cennik:
Cennik [WZ Chojnice]

do góry