Nawigacja

Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii (6W2)

Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii (6W2)

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Kierownik:
Zbigniew Waszczuk

Adres:
ul. Polanki 124c
80-308 Gdańsk

Kontakt:
tel.: 58 52-45-200
tel./fax: 58 52-45-229
e-mail: w2@oum.gda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres usług
Laboratorium 6W2 wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym
a) radarowe
b) laserowe
c) prędkościomierze kontrolne
V - V -
2 Analizatory spalin V V V -
3 Mierniki stężenia gazów - - - -
4 Chronokomparatory cyfrowe - V - -
5 Częstościomierze-czasomierze cyfrowe - V - -
6 Stopery mechaniczne i elektroniczne - V V -
7 Generatory częstotliwości wzorcowych - V - -
8 Wzorcowe źródła sygnałów sinusoidalnych - V - -
9 Mierniki zniekształceń nieliniowych - V - -
10 Oscyloskopy dwu i cztero kanałowe - V - -
11 Kalibratory oscyloskopów - V - -
12 Przyrządy do pomiaru w.cz. (tłumiki stałe i regulowane) - V V -
13 Audiometry tonowe - V V -
14 Mierniki poziomu dźwięku - V V -
15 Indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk (dozymetry akustyczne) - V V -
16 Filtry pasmowe o szerokosci oktawy i 1/3 oktawy - V V -
17 Kalibratory akustyczne - V V -
18 Rezystory wzorcowe stałe i regulowane - V V -
19 Cewki wzorcowe stałe i regulowane - V V -
20 Kondensatory wzorcowe stałe i regulowane - V V -
21 Mostki RLC - V V -
22 Mostki i mierniki techniczne rezystancji - V V -
23 pH-metry - metoda elektryczna - V V -
24 Elektrody pH - V V -
25 Konduktometry - metoda elektryczna - V V -
26 Spektofotometry - V V -
27 Mierniki napięcia i amperomierze - V V -
28 Mierniki rezystancji uziemienia (cyfrowe) - V V -
29 Mierniki pętli zwarcia - V V -
30 Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych - V V -
31 Mierniki rezystancji izolacji - V V -
32 Próbniki przebicia - V V -
33 Mierniki cęgowe (cyfrowe) - V V -
34 Urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej - V V V
35 Liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego - V V -
36 Kalibratory napięcia, prądu i rezystancji DC - V V -
37 Multimetry (cyfrowe) - V V -
38 Mierniki i multimetry pracujące jako wskaźniki temperatury (bez czujnika) - V V -
39 Symulatory temperatury - V V -
40 Termometry elektryczne - V - -
41 Termometry do pomiaru temperatury powietrza - V - -
42 Higrometry, termohigrometry, psychrometry elektroniczne - V - -
43 Mierniki do pomiaru drgań maszyn - V - -
44 Kalibratory drgań mechanicznych - V - -
45 Przetworniki drgań mechanicznych - V - -
46 Analizatory wydechu - V - -
47 Wzorcowe filtry optyczne - V V -
48 Barometry (ciśnieniomierze elektryczne do pomiaru ciśnienia absolutnego) - V - -
49 Bezdotykowe mierniki temperatury - V - -
 

Laboratorium dysponuje mobilnym stanowiskiem do legalizacji analizatorów spalin samochodowych, stąd znaczna ilość analizatorów spalin samochodowych legalizowana jest na miejscu u Klienta – w stacjach diagnostycznych.


Zdolności Pomiarowe (CMC):
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [Laboratorium 6W2]

 

Cennik:
Cennik [Laboratorium 6W2]

 

 

do góry