Nawigacja

Pozostałe Jednostki OUM

Pozostałe jednostki Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

Autor : Tomasz Michalik
Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Radca Prawny
mgr Agnieszka Sobieska-Zyskowska

tel.: (58) 52-45-305
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: radca@oum.gda.pl


Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony PPOŻ. (BHP)
Krzysztof Figlon

tel.: (58) 52-45-305
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: bhp@oum.gda.pl


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OiN) i Stanowisko ds. Obronnych (SO)
mgr inż. Wiesław Dąbrowski

tel.: (58) 52-45-329
tel/fax.: (58) 55-21-544


Pełnomocnik Dyrektora ds. Nadzoru Rynku
mgr Ewa Miotk

tel.: (58) 52-45-309
tel/fax.: (58) 55-21-544


Pełnomocnik Dyrektora ds. Tachografów (PT)
mgr Marek Jezierski

tel.: (59) 842-55-71
tel/fax.: (59) 842-49-79
e-mail: slupsk.tachografy@oum.gda.pl


Sekretariat (SE)
Referent: Angelika Langa

tel.: (58) 52-45-306
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: oum@oum.gda.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Towarów Paczkowanych (PTP)
Adam Kaczyński

tel.: (58) 52-45-314
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: towpacz@oum.gda.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości (PJ)
mgr Katarzyna Siemieniuk

tel.: (58) 52-45-310
tel/fax.: (58) 52-45-414
e-mail: iso@oum.gda.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
mgr Małgorzata Bosek

tel.: (58) 52-45-308
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: iod@oum.gda.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Informacji Publicznej (PI)
inż. Dominika Jonaszek-Binek

tel.: (58) 52-45-412
e-mail: dominika.jonaszek-binek@oum.gda.pl

do góry