Nawigacja

Pozostałe Jednostki OUM

Pozostałe jednostki Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

Autor : Tomasz Michalik
Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

Wydział Finansowo - Księgowy (WK)
Główna Księgowa: Elżbieta Polewko

tel.: (58) 52-45-301
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: wk@oum.gda.pl


Wydział Administracyjno - Gospodarczy (WA)
Naczelnik: Jadwiga Trykacz

tel.: (58) 52-45-308
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: wa@oum.gda.pl
kierowca tel. kom.: 511-490-315


Referat Kadr, Szkolenia i Sprawy Socjalne (RK)
Kierownik Kadr: Danuta Kucharska

tel.: (58) 52-45-321
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: rk.naczelnik@oum.gda.pl


Radca Prawny
mgr Barbara Sobieska

tel.: (58) 52-45-300
tel/fax.: (58) 55-21-544


Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony PPOŻ. (BHP)
Krzysztof Figlon

tel.: (58) 52-45-309
tel/fax.: (58) 55-21-544


Oddział Kancelarii Tajnej GUM (PO)
mgr inż. Wiesław Dąbrowski

tel.: (58) 52-45-309
tel/fax.: (58) 55-21-544


Stanowisko ds. Obronnych (SO)
mgr inż. Wiesław Dąbrowski

tel.: (58) 52-45-309
tel/fax.: (58) 55-21-544


Sekretariat (SE)
Sekretarka: Małgorzata Bosek

tel.: (58) 52-45-300
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: oum@oum.gda.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Towarów Paczkowanych (PTP)
Maria Dymowska

tel.: (58) 52-45-314
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: towpacz@oum.gda.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości (PJ)
mgr Aleksandra Dębicka

tel.: (58) 52-45-310
tel/fax.: (58) 52-45-414
e-mail: jakosc@oum.gda.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
mgr Małgorzata Bosek

tel.: (58) 52-45-300
tel/fax.: (58) 55-21-544
e-mail: oum@oum.gda.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Informacji Publicznej (PI)
mgr inż. Arkadiusz Binek

tel.: (58) 52-45-220
tel/fax.: (58) 52-45-229
e-mail: www@oum.gda.pl

do góry