Nawigacja

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Autor : Małgorzata Bosek
Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku  

możliwy jest poprzez  e-mail: iod@oum.gda.pl lub listownie na adres Urzędu: ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk

do góry