Nawigacja

Historia urzędu

Historia urzędu

Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Historia Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku liczy sobie 75 lat. 1 lipca 1945 roku w miejsce przedwojennego Wileńskiego Okręgowego Urzędu Miar nr 6 powstał Gdański Okręgowy Urząd Miar nr 6. Niestety był to urząd bez siedziby. Igor Dejmicz wysłannik Zdzisława Rauszera 3 października 1946 roku przeprowadził inwentaryzację nieruchomości po niemieckiej administracji miar. Był to wstęp do porządkowania pierwszej siedziby Gdańskiego Okręgowego Urzędu Miar nr 6 w Gdańsku przy ul. Na Stępce 3A.

Pierwszym Dyrektorem na stanowisku Naczelnika Okręgu Administracji Miar nowego urzędu został Stanisław Krzywicki – od 1922 r. pracował w Okręgowym Urzędzie Miar w Lublinie. Na polecenie twórcy polskiej metrologii dr Zdzisława Rauszera rozpoczął organizowanie administracji miar na całym polskim wybrzeżu. Gdański Okręgowy Urząd Miar obejmował swym zasięgiem województwa:

- Gdańskie z urzędami w Gdańsku,
Gdyni i Elblągu,
- Koszalińskie z urzędami w Słupsku
i Koszalinie,
- Szczecińskie z urzędami w Szczecinie
i Stargardzie Szczecińskim.

 

Pracownicy Gdańskiego Okręgowego Urzędu Miar zajmowali się wyłącznie legalizacją przyrządów o charakterze handlowym. Legalizowano przyrządy w zakresie masy – wagi i odważniki; przepływu – wodomierze i odmierzacie paliw, objętości – beczki oraz liczniki energii elektrycznej. Naczelnik Okręgu Administracji Miar w Gdańsku wydawał również Świadectwa Koncesyjne na naprawę i sprzedaż np. wag handlowych, uchylnych jak również na sprzedaż odważników użytkowych. Gdański Okręgowy Urząd Miar mieścił się w siedzibie przy ul. Na Stępce do 1962 roku. Kolejne lata i kolejni dyrektorzy poszukiwali stałej siedziby dla Urzędu. I tak:

-1962 ÷ 1981 ul. Wały Jagiellońskie 8;
-1981 ÷ 1998 ul. Grunwaldzka 48;
-1998 ÷ 2002 ul. Al. Rzeczypospolitej 4D.

 

W międzyczasie rozpoczęto i nigdy nie dokończono budowy OUM przy ul. Chmielnej. Ostateczne wstrzymanie budowy nastąpiło w 1992 roku.

Od 1997 roku obecny Dyrektor Tomasz Michalik prowadził intensywne poszukiwania stałej siedziby dla Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

Dzięki przychylności prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz władz wojewódzkich 1 grudnia 2002 roku Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku znalazł swoją stałą siedzibę przy ul. Polanki 124C.

Już w siedzibie przy ul. Wały Jagiellońskie 8 zaczęły powstawać Wydziały techniczne OUM w Gdańsku: Wydział Masy i Siły, Wydział Elektryczny, Wydział Termodynamiki, Laboratorium Długości i Kata oraz Laboratorium Elektroniki. Przez Kolejne lata budowano coraz to nowsze stanowiska pomiarowe rozszerzając właściwość rzeczową OUM w Gdańsku. Powstały Obwodowe Urzędy Miar, których ilość zmieniała się wraz ze zmianami administracyjnymi kraju. Obecnie Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku w swojej strukturze ma 9 Obwodowych Urzędów Miar. Są to Obwodowy Urząd Miar w: Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Słupsku, Chojnicach, Olsztynie, Elblągu, Kętrzynie i Ełku.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku wspólnie z Obwodowymi Urzędami Miar zapewniają jednolitość miar i wymaganą dokładność pomiarów wielkości fizycznych na terenie dwóch woje-wództw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wobec stale „kurczącego się” wykazu przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz szerszego przekazywania innym podmiotom upoważnień do legalizacji podjęto skuteczne działania w zakresie szerokiej specjalizacji wzorcowania przyrządów pomiarowych poddając się potwierdzeniu kompetencji przez niezależną instytucję, jaką jest Polskie Centrum Akredytacji, a także uzyskując notyfikację nr 1443.

do góry