Nawigacja

Aktualności

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - „RODO”

Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych określane jako „RODO”), które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Powyższe przepisy w sposób jednolity określają kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku jako administrator Pani/Pana danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.

 

W związku z nowymi standardami ochrony danych, przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Okręgowy Urzędzie Miar w Gdańsku.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar
  w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk, nr tel. 58 52-45-300, 306.

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar
  możliwy jest poprzez e-mail: iod@oum.gda.pl lub listownie na adres urzędu.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa z nami. Przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji umowy /umów / art.6 ust.1 RODO.

 4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lubwygaśnięcia, a dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

 5. Przysługuje Pani/ Panuprawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz ich sprostowania, poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

do góry